De Longarts.nl

De longarts.nl, over de longarts, de ziektebeelden en de patiënten. Een bron voor informatie en nieuws op het gebied van de longziekten. Een focus op enkele meer bijzondere ziektebeelden, maar zonder de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen.
Een startpunt, een ontmoetingspunt en een ontwikkelpunt. Dit is waar het begint, de mogelijkheden zijn eindeloos. Met elkaar wordt de longarts.nl gebouwd.
De longarts.nl wil horen, lezen, zien en delen. De inhoud wordt samen gemaakt, de longarts, het internet en de patient. Het is een begin, er is een idee, het moet groeien. Geen “me too”, maar een aanvulling op wat er al is. Niet alleen de longarts.nl vult de site, de patiënten bouwen mee, hun input moet uiteindelijk maken waar deze site voor is gestart, alles voor de patient en zijn longarts.


Longarts en longziekten

Stacks Image 53
Veel informatie over het werk van de longarts en informatie over de ziektebeelden in de verschillende (sub)menus. Hoe is de longarts opgeleid, waar ligt de expertise en wat doet een longarts allemaal. Welke ziektebeelden behoren tot het werkterrein van de longarts. Waar is er over deze aandoeningen meer informatie te vinden en wat zijn nieuwe ontwikkelingen.


Laatste nieuws over gezondheid

Wie is Delongarts.nl
De Longarts.nl is de vernieuwde site van een al langer bestaande site met dezelfde naam. Nu niet meer met het ziekenhuis centraal, maar nu als bron van informatie voor de patient van de longarts.
Neem contact op
Vragen, suggesties, opmerkingen, laat het weten!

Via de contact pagina of direct via onderstaande link voor een e-mail
Email: info@delongarts.nl
Wat doet Delongarts.nl
De longarts.nl wil nieuws en ontwikkelingen delen voor de longarts en de patient. Patient centered thinking.
Een initiatief nog volop in ontwikkeling.
De Longarts.nl en Social Media
Delongarts.nl is ook actief op social media. Je kan ons vinden op twitter en Facebook. Gebruik de links hieronder om bij de longarts.nl op twitter of facebook te komen.